Equips de protecció laboral
Posem al seu abast una àmplia varietat d'EPIS (Equip de Protecció Individual) homologats ydestinados a la seva protecció física ja sigui ocular, auditiva, cap, en les altures, tasques marítimes, etc ...

S'entén per EPI (Equip de Protecció Individual), qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi . S'exclouen d'aquesta definició una sèrie de materials i d'equips, per exemple els equips dels serveis de socors i de salvament, i el material d'autodefensa o de dissuasió. Els equips de protecció individual s'han d'utilitzar quan els riscos no puguin ser prou controlats per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per procediments d'organització de la feina.

Filtres actius

ULLERES BOLLÉ SAFETY RUSH+...
 • De rebaixa!
 • -5%

ULLERES BOLLÉ SAFETY RUSH+...

Preu 20,97 € Preu regular 22,07 €
Equipa't amb les Ulleres de Protecció Bollé Safety RUSH+ ASSEMBLED amb Lent Platinum: El teu millor aliat en entorns de risc! Les ulleres de...

TAPS AUDITIUS MOLDEX PURA...

Preu 45,25 €
Equipa't amb la millor protecció auditiva d'avantguarda amb els Taps Moldex MX7700 Protegeix les teves orelles de manera eficient i còmoda amb...
BOSRSA NÀUTICA ESTANCA DE PRIMERS AUXILIS
 • De rebaixa!
 • -20%

BOSSA NÀUTICA ESTANCA DE...

Preu 145,15 € Preu regular 181,44 €
Es tracta d'un pràctic petate estanc que inclou tots els dispositius de primers auxilis que compleixen amb la norma EC 93/42 i DL 24.2.97 segons...

ULLERES BOLLÉ B808 II - V2

Preu 224,61 €
Es tracta d'unes ulleres de protecció amb estil i intemporal. El seu pont nasal està elaborat de policarbonat per a una subjecció perfecta i de...
LLANTERNA FRONTAL PETZL PIXA 1
 • De rebaixa!
 • -10%

LLANTERNA FRONTAL PETZL PIXA 1

Preu 32,67 € Preu regular 36,30 €
Li oferim la possibilitat de equipar-se amb la llanterna Petzl Pixa més econòmica. Es tracta d'una llanterna frontal que permet evolucionar en...

GUANT QUÍMIC COFRA...

Preu 35,22 €
Guant de nitril per a protecció química. Recomanat per a tots els treballs en els quals es requereix una òptima resistència mecànica i química....
ARNES ANTICAIGUDA PETZL AVAO BOD, SUBJECCIÓ I SUSPENSIÓ
 • De rebaixa!
 • -10%

ARNES ANTICAIGUDA PETZL...

Preu 299,48 € Preu regular 332,75 €
L'Arnés comfortable anticaigudes PEZTL, de subjecció i de suspensió.
DUTXA RENTAULLS
 • De rebaixa!
 • -10%

DUTXA RENTAULLS

Preu 364,60 € Preu regular 405,11 €
Dutxa-rentaulls d'acer galvanitzat. Característiques: Dutxa-lavaojos amb estructura d'acer galvanitzat, per a ser usada en casos d'esquitxades...

GUANT SOLDADOR PELL...

Preu 68,53 €
Pell serratge boví 1ª amb costures de Kevlar i folrat especial interior. 30cm. Aplicacions: Risc per soldadura, Riscos mecànics i Risc Tèrmic....

ULLERES COFRA GUNNER INCOLORA

Preu 7,38 €
NORMES:   EN 166 - Normatives general,  EN 170 - Filtres ultraviolats,  STANAG 4296 - Protecció ocular per soldat único/Protecció balística...

ULLERES COFRA HEXAGON GLARE

Preu 4,66 €
LENT: MATERIAL: policarbonat COLOR: incolor NORMES: A 166 - Normatives general, A 170 - Filtos ultraviolats

ULLERES COFRA OVERSLIM CLAIR

Preu 2,84 €
LENT: MATERIAL: policarbonat COLOR: incolor CURVATURA: NORMES: A 166 - Normatives general, A 170 - Filtos ultraviolats

ULLERES COFRA SHIELD-EFFECT...

Preu 5,90 €
LENT: MATERIAL: policarbonat COLOR: weld maig CURVATURA: NORMES: A 166 - Normatives general, A 169 - Filtres per a la soldadura

ULLERES COFRA SCENIC-FIT

Preu 12,71 €
MATERIAL: policarbonat COLOR: incolor CURVATURA: 5aafa8a7-d460-4d36-9806-5350c0a8018e.jpe NORMES EN 166 - Normes generals, EN 170 - Filtres...

Casc KASK ZENITH BA - EN...

Preu 59,29 €
Casc Zenith dielèctric sense barballera i sense clips de connexió, amb sistema d'ajust Up & Down SHELL EXTERN: Polipropilè PP SHELL...
GUANTS COFRA TUNDRA
 • De rebaixa!
 • -5%

GUANTS COFRA TUNDRA

Preu 145,39 € Preu regular 153,04 €
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES : guant específic per a treballs en magatzems frigorífics , ideal també per a usos outdoor i protecció contra...

ULLERES COFRA LIGHTING

Preu 8,25 €
Ulleres dotades de lents amb 8 punts de curvatura amb perfecta adhesió a la cara i ajustables per a qualsevol fisonomia. ampli camp de visió.
GUANTS ANTITALL COFRA KERF
 • De rebaixa!

GUANTS ANTITALL COFRA KERF

Preu 59,40 €
- Folre de HDPE/nylon - Bona resistència al tall - Òptima destresa - Àrea d'ús: indústria del vidre ,...

GUANTS COFRA NIMBLE...

Preu 21,53 €
- Màxima destresa i agilitat de la ma - Màxima lleugeresa i transpirabilitat - Recomanat per tasques en que es manipulen objectes...

SENYAL DE PERILL D'OBRES...

Preu 21,78 €
Senyal de perill d'obres TP-18 econòmica de 50cms. Fabricada en material galvanitzat i lacades al forn a una sola cara.
VESTIT DE SUPERVIVENCIA
 • De rebaixa!
 • -10%

VESTIT DE SUPERVIVENCIA

Preu 294,64 € Preu regular 327,38 €
Traje de supervivència per a ús en situacions d'alt risc o perill confirmat per a evacuació. Ofereix una flotabilitat de 150 N i aïllament tèrmic....

TAPS AUDITIUS MOLDEX PURA...

Preu 100,79 €
Equipa't amb la millor protecció auditiva d'avantguarda amb els Taps Moldex amb cordó MX6900 Descobriu l'excel·lència en seguretat auditiva amb...

FILTRE ANTIGUES COFRA...

Preu 46,85 €
El filtre TWICE-AIR A1 de la línia Fluxcare de COFRA és un filtre antigàs de classe 1 que ofereix protecció contra alguns gasos i vapors orgànics...

MASCARETA COFRA ORGANIC-PRO...

Preu 30,04 €
La màscara ORGANIC-PRO FFP2 VC R D de Confra és una semi màscara filtrant antipols lleugera i confortable, dissenyada per bloquejar i alleujar les...

MASCARETA COFRA SCREENFUL...

Preu 19,12 €
La màscara Screenful de COFRA és una semimàscara filtrant antipols dissenyada per oferir protecció respiratòria contra partícules perjudicials al...

MASCARETA QUIRÚRGICA COFRA...

Preu 8,94 €
La màscara LEEMED de la línia SANIWEAR és una màscara quirúrgica dissenyada per a professionals sanitaris durant procediments quirúrgics, brindant...

MASCARETA COFRA VERTIFLAT...

Preu 12,50 €
La màscara Confra VERTIFLAT FFP1 de la línia Flat Wear és una màscara vertical i plegable que proporciona protecció contra pols, fums i boires. Té...

Compres EPI Online

Si el que està buscant són cascos de seguretat, guants de protecció, arnesos, orelleres de protecció acústica, ulleres de protecció, en aquest apartat va a trobar la millor selecció. S'entén per EPI (equip de protecció individual) qualsevol dispositiu o mitjà que vagi a portar o de què hagi de disposar una persona amb l'objectiu que la protegeixi contra un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva salut i la seva seguretat.
També es consideraran com EPI:

El conjunt format per diversos dispositius o mitjans que el fabricant hagi associat de forma solidària per protegir una persona contra un o diversos riscos que pugui córrer simultàniament;
Un dispositiu o mitjà protector solidari, de manera dissociable o no dissociable, d'un equip individual no protector, que porti o de què disposi una persona amb l'objectiu de realitzar una activitat;
Els components intercanviables d'un EPI que siguin indispensables per al seu funcionament correcte i s'utilitzin exclusivament per a aquest EPI.

EL MÉS IMPORTANT

Els EPI s'han d'utilitzar com a part d'un programa global que abasti l'avaluació completa dels perills, la selecció i adequació correctes de l'equip, la formació i l'educació de les persones que han d'utilitzar-, les operacions de manteniment i reparació necessàries per mantenir-lo en bon estat de servei i el compromís conjunt de directius i treballadors amb el bon resultat del programa de protecció.

Els EPI són elements essencials de tota estratègia de control de el risc. Es poden utilitzar eficaçment si es coneix bé el lloc que ocupen en la jerarquia de control. L'ús d'EPI ha de recolzar-se en un programa de protecció personal que garanteixi el funcionament de la protecció en les condicions d'ús previstes i que els que han de portar-sàpiguen usar-la correctament en la seva activitat laboral.

Els equips de protecció individual s'han d'utilitzar quan hi hagi riscos per a la seguretat o la salut dels treballadors que no hagin pogut evitar-se o limitar-se suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització de la feina.
S'entén per EPI (equip de protecció individual) qualsevol dispositiu o mitjà que vagi a portar o de què hagi de disposar una persona amb l'objectiu que la protegeixi contra un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva salut i la seva seguretat.

Quines normes ha de complir un EPI?
La llei estableix els requisits que han de complir els equips de protecció individual des que es dissenyen fins que són utilitzats, de manera que reuneixi totes les exigències i compleixi els nivells de qualitat, d'acord a normes europees harmonitzades.
Per Real Decret 1407/1992, de 20 de novembre, es van regular les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual, portant a efecte el que disposa la Directiva de Consell 89/686 / CEE, de 21 de desembre , sobre aproximació de les legislacions dels Estats membres, relatives als equips de protecció individual.
Això suposa una normalització l'objectiu és elaborar mètodes d'assaig i normes que defineixin les especificacions tècniques dels productes. El compliment d'aquestes normes implica la presumpció de conformitat amb la directiva 89/686 / CEE i permet que el fabricant pugui posar el marcatge CE.
Aquesta Directiva, adoptada pel conjunt dels països membres de la Unió Europea, es dirigeix ​​als fabricants d'Equips de protecció individual (EPI) i fixa les condicions de posada al mercat. Defineix les exigències essencials en termes de disseny, fabricació i mètodes d'assaig que han de tenir els EPI posats al mercat per garantir la seguretat dels usuaris: eficiència, talles, innocuïtat dels materials, dexteritat, ventilació, flexibilitat, ergonomia, marcat, embalatge, manteniment i emmagatzematge.

Com saber que un EPI compleix la normativa?
El marcatge CE garanteix que els EPI compleixen les exigències essencials de seguretat i salut. A més, el R.D. 1407/1992, que transposa la Directiva europea 89/686 / CEE, diu que només poden ser importats, comercialitzats o posats en servei els EPI que garanteixin la salut i la seguretat dels usuaris sense posar en perill ni la salut ni la seguretat de les altres persones, animals domèstics o béns.
El fabricant de l'EPI establert a la Comunitat Econòmica Europea és el responsable de la seva classificació en alguna de les tres categories esmentades.

Quantes categories o tipus d'EPI hi ha?
La directiva defineix 3 categories d'equipament de protecció de treball individual depenent de el risc:
Riscos Menors: Categoria 1.
Riscos intermedis: Categoria 2.
Riscos Greus o irreversibles: Categoria 3.

RISCOS MENORS: Categoria 1
Els models d'EPI, en què a causa del seu disseny senzill, l'usuari pugui jutjar per si mateix la seva eficàcia contra riscos mínims, i els efectes, quan siguin graduals, puguin ser percebuts a temps i sense perill per a l'usuari, es poden fabricar sense sotmetre'ls a examen de tipus CE. Els equips d'aquesta categoria són objecte d'una autocertificació de fabricant.

Pertanyen a aquesta categoria, únicament i exclusivament, els EPI que tinguin per finalitat protegir l'usuari d':
a) Les agressions mecàniques els efectes superficials (guants de jardineria, didals, etc.)
b) Els productes de manteniment poc nocius els efectes siguin fàcilment reversibles (guants de protecció contra solucions detergents diluïdes, etc.)
c) Els riscos en què s'incorri durant tasques de manipulació de peces calentes que no exposin l'usuari a temperatures superiors als 50 ° C ni a xocs perillosos (guants, davantals d'ús professional, etc.)
d) Els agents atmosfèrics que no siguin ni excepcionals ni extrems (gorres, roba de temporada, sabates i botes, etc.)
e) Els petits xocs i vibracions que no afectin les parts vitals de el cos i que no puguin provocar lesions irreversibles (cascos lleugers de protecció de l'cuir cabellut, guants, calçat lleuger, etc.)
f) La radiació solar (ulleres de sol). Els equips han de portar el marcatge CE, inclourà al costat de l'EPI un fullet informatiu segons estableix l'R.D. 1470/1992. Això confirmarà que l'equip està fabricat per a protegir-nos de determinats riscos perfectament definits i que ha passat tots els assajos per donar-nos el nivell de prestació que necessitem.

RISCOS INTERMEDIS: Categoria 2
Els models d'EPI que no reunint les condicions de la categoria anterior, no estiguin dissenyats de la forma i per la magnitud de risc que s'indica en la categoria 3. Seran EPIS de categoria 2 tots els que no estiguin inclosos en les categoria 1 i en la categoria 3. Els equips han de portar el marcatge CE i cal que el fabricant o el seu mandatari pugui presentar la declaració de conformitat de l'equip, perquè compleixi el que disposa el Reial Decret 1407/1992. Això confirmarà que l'equip està fabricat per a protegir-nos de determinats riscos perfectament definits i que ha passat tots els assajos per donar-nos el nivell de prestació que necessitem. S'acompanyaran de fullet informatiu.

RISCOS GREUS O IRREVERSIBLES: Categoria 3
Els models d'EPI, de disseny complex, destinats a protegir l'usuari de tot perill mortal o que pot danyar greument i de manera irreversible la salut, sense que es pugui descobrir a temps el seu efecte immediat, estan obligats a superar l'examen CE i sotmetre a un control de fabricació seguint de forma alternativa un dels procediments indicats a la Directiva.
Aquests procediments són: Sistema de garantia de qualitat CE del producte final i Sistema de garantia de la producció amb vigilància. Entren exclusivament en aquesta categoria els equips següents:
a) Els equips de protecció respiratòria filtrants que protegeixin contra els aerosols sòlids i líquids o contra els gasos irritants, perillosos, tòxics o radiotóxicos.
b) Els equips de protecció, respiratòria completament aïllants de l'atmosfera, inclosos els destinats a la immersió.
c) Els EPI que només ofereixin una protecció limitada en el temps contra les agressions químiques o contra les radiacions ionitzants.
d) Els equips d'intervenció en ambients càlids, els efectes siguin comparables als d'una temperatura ambient igual o superior a 100 ° C, amb o sense radiació d'infrarojos, flames o grans projeccions de materials en fusió.
e) Els equips d'intervenció en ambients freds, els efectes siguin comparables als d'una temperatura ambiental igual o inferior a -50 ° C.
f) Els EPI destinats a protegir contra les caigudes des determinada alçada.
g) Els EPI destinats a protegir contra els riscos elèctrics, per als treballs realitzats sota tensions perilloses o els que s'utilitzin com aïllants d'alta tensió. Els equips han de portar el marcatge CE, inclourà al costat de l'EPI un fullet informatiu segons estableix l'R.D. 1470/1992. Això confirmarà que l'equip està fabricat per a protegir-nos de determinats riscos perfectament definits i que ha passat tots els assajos per donar-nos el nivell de prestació que necessitem.